Translate this Page

Aug 082012
 

Nance KlehmCykl Warsztatów: OD ODPADY DO ŹYZNOŚCI
prowadzenie Nance Klehm

ENGLISH BELOW

UWAGA: Nastąpiła zmiana w planie warsztatów. Sobota będzie “Otwarte warsztat.” Warsztat w niedzielę (Dlaczego i jak budować toalety kompostujące w mieście)  również zawierać temat “ekstremalny kompost na ekstremalne czasy.”

Pozwól zgnić, czyli jak kompostować odpady organiczne
Piątek, 17 sierpnia, godz.: 15.00-17.00. Sugerowana dotacja: 30 PLN.
Liście, resztki jedzenia, papier, tektura, gałęzie, fusy, biodegradowalne przedmioty itp. Te rzeczy mogą zostać zamienione w ziemię, ale jak to zrobić? Na tym warsztacie będziecie mogli zadawać wszystkie pytania dotyczące “brudu” i sami też będziecie mogli się pobrudzić w trakcie budowy stosu organicznych odpadów. Zarejestruj się w tym warsztacie

Otwarte Warsztat
Sobota, 18 sierpnia , godz.15.00-17.00. Sugerowana dotacja: 30 PLN.
W tym warsztaty, zdedycujemy co zrobimy na miejscu. Możliwe tematów: vermicomposting, przemyślenia przestrzeń publiczną. Zarejestruj się w tym warsztacie

Dlaczego i jak budować toalety kompostujące w mieście
Niedziela, 19 sierpnia, godz.15.00-17.00. Sugerowana dotacja: 30 PLN.
Rozpoznaj w swoim ciele twórcę gleby. Dowiedz się, jak zbudować i prowadzić prostą suchą toaletę dostosowaną do gęstego, miejskiego otoczenia. Po dyskusji pokażemy, jak za pomocą termofilnego kompostowania przekształcić twoje odpady (i inne odpady zakazanego n.p. mięso, tłuszcz, i produktów mlecznych) w życiodajną glebę.. Zarejestruj się w tym warsztacie

Rozpoznaj rośliny w swoim mieście
Poniedziałek, 20 sierpnia, godz.15.00-17.00. Sugerowana dotacja: 30 PLN.
Spacer odkrywający roślinność Warszawy, podczas którego będziemy mogli nauczyć się rozpoznawać rośliny, poznać ich botaniczne pochodzenie, historie wykorzystania ich przez ludzi i zwierzęta, a także podzielimy się przepisami na antidotum z wykorzystaniem niektórych z nich. Zarejestruj się w tym warsztacie

PARTNERS:
Ulica ekologicznaSocial Ecologies


 

 

 

**************** IN ENGLISH *****************

NOTICE: There has been a change in the workshop schedule. Saturday there will be an Open Workshop. The composting toilet and extreme composting workshops will be combined and take place on Sunday.

Workshop Series: FROM WASTE TO FERTILITY
Conducted by Nance Klehm

Let it Rot 101: Composting organic waste
Friday August 17, 15.00-17.00. Suggested donation: 30 PLN.
Leaves, food waste, paper, cardboard, branches, coffee grounds, biodegradable utensils, etc. These are all things that we know can become soil but how to do it? This workshop is the place to get dirty and ask those dirty questions as we discuss and build a mesophilic compost pile out of organic wastes from Warsaw’s waste stream. Register for this workshop

Open Workshop
Saturday August 18, 15.00-17.00. Suggested donation: 30 PLN.
We will decide on the theme and activity on the spot, depending on who is there and what we want to do! Possible themes: vermicomposting, rethinking public space, or another foraging expedition. Register for this workshop

Dry toileting in an urban setting: the whys and hows
Sunday August 19, 15.00-17.00. Suggested donation: 30 PLN.
Reconnect with your body as a soilmaker! Find out how to build and operate a simple dry toilet appropriate to a dense urban setting. We will also discuss and demonstrate how to safely compost your waste, as well as other extreme waste such as meat, fat, and dairy products, through thermophilic composting into nutritious, life-supporting soil. Register for this workshop

Urbanforage
Monday August 20 15.00-17.00. Suggested donation: 30 PLN.
This is a guided walk through
 the spontaneous and cultivated vegetation of Warsaw’s urbanscape. Along the walk, we learn to identify plants, hear their botanical histories, stories of their use by animals and humans, and share antidotes of specific experiences with these plants. Register for this workshop

  One Response to “Od odpady do źyzności: Rejestruj na warsztaty”

  1. […] to register for workshops: CLICK HERE or Send an email with your name to pixxe.org@gmail.com with the name of the workshop as the […]